[БРУТАЛНИЯ ВИЦ] В едно купе на влака пътуват семейство мъж и жена и един лекар.

В едно купе на влака пътуват семейство мъж и жена и един лекар. През целия път жената постоянно мърмори на мъжа и не го оставя на спокойствие. След 2 часа жената излиза до тоалетна и лекарят съчувствено казва на съпруга.
– Г-не, как издържате? Доведете я в нашата болница и срещу 300 долара ще ѝ направим мозъчна операция и ще стане мила като агънце.
– Няма нужда – отвръща мъжът – там, където я водя, ми обещаха да я застрелят за 100 долара.

🙂 🙂 🙂

– Мило, защо когато съседът фотографира жена си, тя прилича на Анжелина Джоли, а когото ти ме снимаш, изглеждам като луда, която ще арестуват всеки момент?!!
– Защото съседът е завършил националната професионална гимназия по фотография. А аз съм завършил курса по криминална експертиза в МВР.

🙂 🙂 🙂

[sc name=”ad-right” ]

По време на церемонията за сватбата младоженецът отвел свещеника настрани и му казал:

– Ще ви дам сто долара, ако промените брачната клетва.

Искам да пропуснете онзи момент, в който обещавам да съм й верен завинаги.

– Свещеникът взел парите.

По време на самата церемония обаче отчето попитал младоженеца:

– Обещаваш ли да изпълняваш всяко нейно желание, всяка сутрин да й поднасяш закуска в леглото и никога да не поглеждаш друга жена?

[sc name=”ad-left” ]

Младоженецът се ужасил.

– Нали имахме уговорка? – изсъскал той.

– Да – прошепнал свещеникът и му пъхнал стоте долара в дланта.

– Но булката ми направи по-изгодно предложение.