– Иванчо, вземи да оправиш бойлера, че няма топла вода – казала Марийка. (МЕГА БРУТАЛЕН ВИЦ)

– Иванчо, вземи да оправиш бойлера, че няма топла вода – казала Марийка.
– Марийке ма, аз да не съм водопроводчик!!!
– Иванчо, крушката изгоря. Ще я смениш ли?
– Марийке Ма, аз да не сам ел. техник!!!
На другия ден Иванчо се прибира крушката сменена в банята тече топла вода и пита Марийка:
– Марийке, кой оправи водата и крушката?
– Комшията бе, Иванчо.
– Марийке колко му плати???
– Ами той ми каза да му направя торта или да правя любов с него.
– И ти какво направи ли му торта???
– Иванчо бе, аз да не съм сладкарка.

? ? ?

Децата в иванчовия клас били много добре възпитани и не можели да го понасят, защото постоянно изтърсвал по някоя глупост. Веднъж дошъл инспектор и преди часа момчетата от неговия клас се наговорили, ако Иванчо каже някоя глупост, всички демонстративно да напуснат стаята. По време на часа учителката, ги накарала да си прочетат домашната, която била на тема „Моето училище“. Иванчо много вдигал ръка и най-накрая учителката му казала да го прочете:
– Зад училището има публичен дом! – изтърсил Иванчо. Момчетата си взели чантите и тръгнали да излизат и Иванчо извикал:
– Чакайте бе, къде тръгнахте, той още не е отворен!

? ? ?
[sc name=”ad-right” ]

Двойка младоженци пътували в купето на влака заедно с непознат. Младоженецът отворил бутилка шампанско и предложил на спътника им:
– Вино, господине!
– Не, благодаря ви.
– Колбаси, господине?
– Не, благодаря ви.
Тогава младоженката прошепнала в ухото на мъжа си:
– Скъпи, ама ние не сме се запознали! Беше учтиво първо да ме представиш!
Младоженецът отново се обърнал към непознатия:
– Жена ми, господине!
– Не, благодаря ви.

? ? ?

Мъж и жена седят на пейка в парка.
Той:
– Нека се опитам да позная професията ви. Вие сте филолог!
Тя, смаяно:
– Вярно. Но как познахте?!
Той:
– Имате глупаво лице.
Тя, възмутено:
– Вие също имате глупаво лице!
Той, мрачно:
– Аз също съм филолог.

? ? ?

[sc name=”ad-left” ]

Урок по зоология. Учителят пита Иванчо:
– Можеш ли по тези яйца да определиш, за коя птица става въпрос?
– Не мога – отговорил Иванчо.
– А по тези яйца?
– Не знам.
– А по тези?
– Не знам.
– Как ти е фамилията на тебе, бе – ядосал се учителят?
Иванчо се хванал за дюкяна и се провикнал:
– Определи по яйцата.

? ? ?

Един македонски войвода влязъл в кръчмата и поръчал люта одринска ракия. Както си пиел ракията, някой в кръчмата извикал: „Ке ти земат коньот бре ахмак!“. Скочил нашия воевода, излязъл пред кръчмата и видял двама феса се мотаят около врания му кон. Извадил той чифте пищови и ги застрелял на място. Върнал се вътре и поръчал още една люта одринска ракия.
Минало малко време и пак някой в кръчмата извикал: „Ке ти земат коньот бре будала!“. Излязъл пак воеводата, много разлютен и видял пак някакви чалми да се въртят покрай конете. Извадил патлаците и им отнесъл фесовете. Влязъл вътре, поръчал едно руйно цариградско вино и тъкмо да отпие, пак се чул същия глас да вика: „Ке ти земат коньот бре чукундур!“ . Войводата скочил като бесен, да заколи още някой турчин, когато кръчмарят се провикнал: „Ехоооо, шахматистите на крайната маса, я по-тихо, ако обичате!“.

? ? ?

Китаец влязъл в магазин за бельо, чийто собственик бил евреин.
– Дай ми 20 броя черни сутиени с размер 85 Д.
Евреинът казал:
– Веднага, но черните се намират трудно и затова цената им е 15 лева за бройка.
– Няма значение,ще ги взема! – отвърнал китаецът.
Платил сутиените, взел ги и си тръгнал. На следващата седмица се върнал пак.
– Дай ми 30 броя черни сутиени размер 85 Д.
– Разбира се , но е толкова трудно да ги доставям и затова цената им се вдигна на 25 лева за бройка. – казал евреинът.
– Нищо,ще ги взема! – казал китаецът, платил ги и след една седмица, пак бил при евреина.
– Дай ми 100 броя черни сутиени размер 85 Д!
– Хубаво, ама цената им много се вдигна. Изключително трудно ги доставям и затова са по 55 лева за бройката вече. – казал евреина.
– Нищо, ще ги взема – отговорил китаецът.
Докато опаковал стоката, евреинът попитал с нескрито любопитство:
– Бихте ли ми казали, какво ги правите толкова много сутиени?
– Ами режа ги през средата и ги продавам като еврейски шапки, по 200 лева бройката…

? ? ?