[Най-ЯКИЯ ВИЦ 18+] Един мъж е при любовницата си, когато късно вечерта съпругът й изненадващо

Един мъж е при любовницата си, когато късно вечерта съпругът й изненадващо се връща по-рано от командировка. Вратата предвидливо е заключена и на съпруга се налага да звъни и да чака. Тя се показва на вратата, наметнала на голо един халат, прегръща го с една ръка, а в другата му подава тобичката с боклук.

– Мили, радвам се, че се върна, но преди да си се изкъпал, би ли да изхвърлил боклука, докато аз спретна леглото?
Съпругът грабва кофата и се запътва навън, а през това време любовникът се измъква тихичко. И си мисли: “Страхотна жена – хем хубава, хем умна!”
Мъжът в това време си мисли: “Майка ти мр*сна, откъде те намерих такава – хем грозна, хем мързелива”…

🙂 🙂 🙂

[sc name=”ad-right” ]

Един дядо се прибира в къщи, отваря вратата и какво да види – огънят незапален, яденето несготвено, бабата легнала на леглото и умира.

Станало му тъжно на дядото, излязъл на двора да се поотпусне и си казал:

– Абе добра ми беше бабата и с добро трябва да я изпратя.

Я да взема да я опъна за последно, та да си отиде с хубаво от тоя свят.

Влезнал в къщи, натеглил я хубаво като за последно и си решил да отиде до кръчмата да пие една ракия, за да се разсее.

[sc name=”ad-left” ]

Пил каквото пил, па по едно време си рекъл:

– Тя бабата вече се е качила горе, ами дай аз да се прибирам, да я изкъпя, наглася и да я изпращам.

Влезнал в къщи и що да види – огънят запален, гърнето с гозбата в пещта, а бабата чисти и се усмихва.

– Бре – плеснал се по челото дядото – пусто мое незнаяние!

Да бех разбрал по-рано че е тъй, лани нямаше да изпущим татя!

🙂 🙂 🙂