Сръбска църква. Жена влиза да се изповяда: – Дедо попе, я съм грешна. (СУПЕР ГОТИН ВИЦ)

Сръбска църква. Жена влиза да се изповяда: – Дедо попе, я съм грешна. – Що си сторила бре, жено ?
– Е па, я съм друг муж погледнала. Отваря дядо поп “Престъпление и наказание”, прелиства и отсича – Погледнала друг муж – една седмица пости.
След две седмици същата жената пак отива при попа да се изповяда – Отче, я съм много грешна. – Сега що сторила си бре, жено ? – Е па, я съм друг муж целивала Пак отваря дядо поп книгата, чете и отсича – Друг муж целивала – две седмици пости.
След един месец жената пак отива при попа – Отче, я съм много, ама много грешна. – Що стана бре, жено ?
– Па я съм к*рец джвакала. Отваря дядо поп “Престъпление наказание” , търси къде е това “джваканье на к*рец”, ама не може да го намери. Изпаднал в затруднение пита колегата си – поп в същата църква: – А бре, попе, за джваканье на к*рец що сме давале ? – Е па, ако е била лепа жената и по 200 динара сме давале..

🙂 🙂 🙂
[sc name=”ad-right” ]
Телефонно обаждане:
– Добър вечер! Обаждам ви се за едно социологическо проучване.
– Да! Кажете моля!
– Как се казвате господине ?
– Името ми е Адам.
– А как името на вашата съпруга?
– Жена ми се казва Ева.
– Да бе, да не се шегувате? Сега остава и да кажете, че и змията е при вас…
– Разбира се! Жена, извикай майка си. Търсят я на телефона.

🙂 🙂 🙂
[sc name=”ad-left” ]

На митницата на летището пристигнал мъж с два куфара. Митничарят посочил първият куфар и попитал:
– Какво има вътре?
– 100 000 лева.
– От къде толкова пари?
– Това са дарения! – скромно казал мъжът.
– Вие сигурно работите за много голяма организация? – попитал митничарят.
– А, не! Сам си работя!
– Значи, сигурно сте събирали тези пари много време?
– Ами! Има-няма три месеца.
Митничарят недоумявал, а мъжът започнал да му разяснява:
– Значи, отивам в тоалетната. Когато някой влезе вътре, аз го хващам за оная работа, вадя един нож и го моля за дарение.
– И дават ли?
– Ооо, много са щедри…
– Добре де, а какво носите в другия куфар?
– Ами вижте сега, някой не искат да дават…

🙂 🙂 🙂
[sc name=”ad-right” ]
Четирима мъже седнали да вечерят на една маса в луксозно заведение. Яли и пили на корем и по някое време сервитьора отишъл при тях и им казал:
– Господа, сметката ви е точно 1000 лева.
– Ние от ХЕИ понякога правим доста внезапни проверки! – подхвърлил на сервитьора единия от сътрапезниците.
Сервитьора отишъл при шефа си и след малко се върнал пак.
– Шефа каза, че сметката ви става 800 лева.
– Ние от пожарната също правим изненадващи проверки! – споделил друг от компанията.
Процедурата с шефа се повторила и сметката станала 500 лева.
– Ние от Енергото също си имаме нашите трикове! – споделил третия от компанията.
След поредния разговор с шефа, сметката вече станала 300 лева.
– Ами може да са 300, но щом ги давате от сърце, ще ги вземем! – казал данъчния инспектор на сервитьора.

🙂 🙂 🙂