[Страшен ВИЦ] Доктор към млад мъж: Пушите ли?; -Да, аз съм млад..

Доктор към млад мъж:

– Пушите ли?

– Да, аз съм млад ерген тъй че пуша…

– А алкохол употребявате ли?

– Да, аз съм млад ерген, тъй че пия…

– А полов живот?

– Да, аз съм млад ерген, тъй че че…

– Да ви кажа честно, ще трябва да забравите за всички тези неща?

– Хммм… С пиенето и пушенето някак си ще се справя, но със с*кса ще е трудно…

– В такъв случай трябва да се ожените.

– Защо пък?

– За да спрете с*кса постепенно…

🙂 🙂 🙂

[sc name=”ad-right” ]

Минавали покрай едни гробища – попа с файтона си и файтонджията отпред, който карал конете. Файтонджията бил голям шемет. Той казал на попа:
– Дядо попе! Хайде на бас, че ще отида при Пена, оная вдовица ей там, дето реве на гроба на бай Данчо, и ще я опъна.
– Добре! – казал попа – Ако успееш, ти давам конете и файтона. Аkо ли не, ще ми слугуваш една година без пари!
Стиснали си ръцете и файтонджията отишъл при един гроб и започнал да нарежда:
– Миме, защо ме остави, Миме…
Тръшкал си главата, скубел си косите и отишъл на втори гроб:
– Цонке, ти първата, най-милата, най-сладката…
Ревял, чупел пръсти и отишъл на трети гроб…
В това време, вдовицата Пена го гледала как обикаля от гроб на гроб и се кахъри. Зачудила се тя и отишла при него и го питала:
– Киро, защо така? На бая гробове на жени ревеш?
– Какво да ти кажа, бульо Пено, аз съм много надарен. Пет жени съм уморил досега с тая работа…
– Ох, да вземеш и мене да ме… да ида и аз при моя мъж.
Напънал я файтонджията яката, а Пена започнала да нарежда:
– Ох, ида Данчо, ида…
А попа отстрани промърморил:
– Ти никъде няма да отидеш, ама конете и файтона ми заминаха…

🙂 🙂 🙂

[sc name=”ad-left” ]

Една жена имала любовник, който я посещавал в тях, докато мъжът и е на работа. Един ден, 9-годишният и син се скрил в гардероба по време на нейните лудории. Неочаквано мъжът и се върнал от работа и тя скрила любовника в гардероба.
Детето: „Тук е доста тъмно…“
Любовникът: „Да, така е.“
Детето: „Имам бейзболна бухалка.“
Любовникът: „Това е много хубаво.“
Детето: „Искаш ли да я купиш?“
Любовникът: „Не, благодаря.“
Детето: „Баща ми е отвън…“
Любовникът: „Добре, колко пари искаш?“
Детето: „Триста лева.“
След няма и една седмица, ситуацията се повторила и детето и любовникът отново се озовали заедно в гардероба.

[sc name=”ad-right” ]
Детето: „Тук е доста тъмно…“
Любовникът: „Да, така е.“
Детето: „Имам една ръкавица за бейзбол.“
Любовникът: „Колко пари искаш за нея?“
Детето: „Петстотин лева.“
Любовникът: „Става.“
След няколко дни, бащата казал на детето: „Вземи бухалката и ръкавицата и ще излезем да си поиграем.“
Детето: „Не мога, продадох ги.“
Бащата: „За колко ги продаде?“
Детето: „За осемстотин лева.“
Бащата: „Ужасно е да продаваш толкова скъпо на своите приятели. Това е в пъти повече, отколкото струват тези неща. Сега ще те заведа в църквата, за да се изповядаш.“
Отишли в църквата, бащата вкарал детето в изповедалнята и затворил вратата.
Детето: „Тук е доста тъмно…“
Свещеникът: „Ааа, не започвай отново…“