[СУПЕР ЛУД ВИЦ] Чукча влезнал в магазин за резачки за дърва. Продавачът

Чукча влезнал в магазин за резачки за дърва. Продавачът:
– Тази резачка е на стойност 500 $ и реже 10 дървета за минута. Тази е за 600 $ и реже 15 дървета за минута. А ето тази е за 1000 $ и реже 30 дървета за минута.
– Вземам тази за 1000 $. – казал чукчата и я платил.
Няколко дена по-късно, чукчаката отново дошъл в магазина, потен и изтощен, и казал на продавача:
– Ти ме излъга! Този трион реже само по едно дърво за 3 часа!
– Да видим. – казал продавачът, сипал бензин и включил резачката.
Чукчаката, уплашен, казал:
– Какъв е този звук?

🙂 🙂 🙂

Полицай спира нарушител, което значително е превишил скоростта:
– Но, господин полицая, мога да обясня всичко! – възкликнал водачът.
– Обяснете всичко на шефа ми като дойде!
– Но аз искам да кажа…
– Млъкни…
Няколко минути по-късно, полицаят казал на нарушителя:
– Имаш късмет! Шефът днес жени дъщеря си и е в много добро настроение!
– Това не се брои – аз съм младоженецът…

🙂 🙂 🙂

[sc name=”ad-right” ]

Пощальон звъннал на врата. Отворило му 5-годишно момче с пура в устата. Пощальонът, шокиран от гледката, казал:
– А майка ти или баща ти да са вкъщи?
Детето издишало дима от пурата в лицето на пощальона и казало:
– Е, ти как мислиш?

🙂 🙂 🙂

– Здравейте! Започваме семинара “Как един ден да спечелите един милион лева.” Въпрос към публиката. Колко струва един билет за семинара?
– Хиляда лева.
– Колко места има в тази зала?
– 1000.
– Надявам се, че всичко е ясно. Благодаря ви, семинарът приключи.

🙂 🙂 🙂

Обажда се една жена на рецепцията и ми казва:
– Тутитурум ту!
А аз ѝ отговорих:
– Тарататам та.
И ме изгониха от работа. Откъде да знам аз, че тя искала два чая за стая 2.

🙂 🙂 🙂

[sc name=”ad-left” ]

Професор изпитва свой студент, който не знае нищо. Накрая той му казва:
– Ако ми зададеш 3 въпроса, на които не успея да отговоря ще ти пиша 6.
– Добре. Първият ми въпрос е: Кое нещо е законно, но не е логично? Втори:
Кое нещо е логочно, но не е законно? И последен въпрос: Кое нещо е
незаконно и нелогично?
Мислил професорът, мислил и накрая написал отлична оценка на студента и го отпратил.
После попитал кой от останалите ще отговори на тези въпроси. Станал
друг студент и казал:
– Вие сте женен, а жена ви е по-млада от вас. Това е законно, но не е логично.
Второ: Жена ви си има любовник. Това е незаконно, но е логично. И последно: На
този любовник вие току-що писахте шестица. Това е незаконно и нелогично.

🙂 🙂 🙂

Лекция в университета.
Професорът:
– А сега колеги, бихте ли ми казали пример за лошо стечение на
обстоятелствата? Иванов!
– Ами, вървиш през нощта по пуста улица. Пред теб върви жена с прекрасен
з*дник. Идва автобуса и тя се качва в него, преди да успееш да
направиш каквото и да е…
Професорът:
– Чудесно, Иванов! Петров…
– Ами, вървиш през нощта по пуста улица. Пред теб върви мъж с прекрасен з*дник.
Идва автобуса и той се качва в него, преди да успееш да направиш, каквото и да е…
Професорът:
– Добре, Петров! Колев…
– Ами, вървиш през нощта по пуста улица. Зад теб върви Петров, а скапаният автобус, не идва и не идва…

🙂 🙂 🙂