[СУПЕР ЛУД ВИЦ] Жена отишла при екстрасенс и го помолила: – Моля ти се, върни ми мъжа…

Жена отишла при екстрасенс и го помолила:
– Моля ти се, върни ми мъжа… Той избяга при една млада кифла и ме изостави сама с трите ни деца.
– Дай ми триста лева и ще го върна!
След три дни, жената се върнала обратно при него бяла като платно, цялата треперела и заеквала.
Екстрасенсът попитал учудено:
– Какво стана, не се ли върна?
– Върна се, обаче първият! Тоя където го бях погребала преди десет години…

🙂 🙂 🙂

[sc name=”ad-right” ]

Решили съпрузи да отидат на театър. Срещнали се пред театъра и жената попитала:
– Направи ли това, за което те помолих?
– Кое?
– Изми ли се, облече ли си нова риза и нов костюм, смени ли си чорапите?
– Да.
– Добре, да вървим тогава.
Започнало представлението. По едно време жената прошепнала:
– Ти сигурен ли си, че си смени чорапите?
– Разбира се.
След малко.
– Ама, съвсем сигурен ли си, че ги смени?
– Абсолютно.
След още малко.
– Признай си честно, смени ли си чорапите?
– Да, смених ги и понеже си знаех, че няма да ми повярваш, ти нося старите да ги видиш,- казал мъжът и извадил чифт чорапи от вътрешния си джоб.

🙂 🙂 🙂

[sc name=”ad-left” ]

Мутра влиза в аптека.
– Какъв хляб имате?
Аптекарят учудено:
– Ама тук е аптека какъв хляб?
– Смееш да ми противоречиш? – и го смлял от бой.
На следващият ден мутрата пак идва.
– Какъв хляб имате?
– Казах ви вече, че не продаваме хляб.
– Ооооооо! – и още по як пердах.
На третия ден още при появяването на мутрата аптекарят започва да вади хляб изпод тезгяха.
– Ето „Добруджа“, ето „Стара загора“. Имаме ръжен, типов, франзели…
– Хляб има вече във всички аптеки. Покажи киселото мляко.

🙂 🙂 🙂

[sc name=”ad-inarticle” ]

Човек си копае на нивата. Към него тича съседът и крещи:
– Жена ти умряяяя. . . преди пет минути умря. . .
Оня продължава да копае. Съседът се приближава.
– Чу ли?
– Да!
– Ми утре е погребението, няма ли да идеш?
– Първо работата, после удоволствието.
На другият ден, след като свършил работата, мъжът отива на гробищата. Намира гробът на жена си, сяда пред него и започва да говори:
– Защо ме оставиии, защо ме напуснаааа, искам да се върнеш. . . . .
Изведнъж някаква къртица започнала да надига пръстта от гроба. Оня както си нареждал, скочил и почнал да затиска с крак надигнатото и да вика:
– Стига ма, ти от майтап на разбираш ли, ма, недей ма..

🙂 🙂 🙂