[ТОЗИ ВИЦ ИЗТРЕПА РИБАТА] 102-годишен старец решил да се жени за две години по-младата си съседка.

102-годишен старец решил да се жени за две години по-младата си съседка. Отива той в църквата да уговори датата с попа. Попът му казва:
– Не мога тази седмица, ела другата и ще ви приема с булката.
– Хм, дядо попе, другата се жени татко, не мога.
Попът доста се стреснал, но отвърнал:
– Еми, чадо, ела по-другата, пак ще съм свободен.
– Нееее, дядо попе, по-другата ще се жени дядо ми.
Попът вече едвам сдържайки го попитал:
– Абе какво е това вашето семейство, какви са тия сватби? Как така дядо ти ще се жени?
– Ми и той не иска, ама техните го карат!

🙂 🙂 🙂

– Дайте ми две батерийки!
– От кои по точно?
– Дурак от село, най много издържат.
– Аааа, Дурасел нямаме!
– А от онези шиб*ните имате ли!
– Да, Тошиба, имаме!

🙂 🙂 🙂

Мъж седи на пейка в парка. Към него се приближава пънкар с коса на шарен гребен. Човекът го зяпнал учудено, а пънкарят му вика:
– Какво си ме зяпнал бе? Не си ли виждал нищо шантаво през живота си?
– Какво да ти кажа, момче? Преди години така се бях натряскал, че оправих един папагал, та сега се чудя дали ти не си сина ми…

🙂 🙂 🙂

Иванчо отива при майка си:
– Мамо, дай десет лева за кино!
– Не, Иванчо, отиди да си учиш уроците.
– Мамо, моля те!
– Нямам пари, поискай от баща си.
– И той няма, дай ми де!
– Не, не ми се моли повече!
– Дай ми, а аз ще ти кажа нещо за татко.
– Какво?
– Докато ти беше до магазина, дойде една жена и с татко се затвориха в стаята да си говорят.
– За какво?
– Дай ми десет лева и ще ти кажа.
– Добре, дръж! За какво си говориха?
Иванчо прибира десетачката в джоба и казва:
– Жената каза: Вашият Иванчо изкарва само двойки и постоянно псува. Взаемете мерки!

🙂 🙂 🙂

Един човек си купил папагал, закачил му един червен и един син конец и му казал:
-Като дойде гаджето ми и ти дръпне синия конец и кажи: “Здравей”.
А като ти дръпне червения и кажи: “Готина си”.
И папагала се съгласил.Дошла приятелката му и казала:
– Ако дръпна синия конец какво ще стане?
– Дръпни и ще видиш!
Тя го дръпнала и папагала казал:
– Здравей!
– А, ако дръпна червения?
– Опитай !
Жената го дръпнала и папагала казал:
– Готина си!
– А ако дръпна и двата какво ще стане?
Жената ги дръпнала и папагала казал:
– Ще падна, ма!

🙂 🙂 🙂