[Убийствен ВИЦ] Малкия Моше влиза в магазина…

Малкия Моше влиза в магазина.

– Дайте ми 3 кг мед!

И побутва един буркан.

Продавачката му напълва буркана и му го връща.

Моше казва:

– Тате каза, че ще дойде другата седмица да ви плати.

– Ааа, без такива! Когато плати, тогава мед! – казва продавачката и излива обратно меда.

Малкия Моше излиза навън, поглежда буркана и казва:

– Тате беше прав, за две филии ще стигне…

🙂 🙂 🙂

[sc name=”ad-right” ]

Вървят през пустинята евреин и арменец.

Евреин носи на рамо торба с жълтици, а арменеца торба сливи.

Евреинът ожаднява и казва на арменеца:

– Да направим пазар.

Арменецът се съгласил и сложили торбите пред себе си.

Евреина пита:

– Колко искаш за сливите?

Арменеца отговаря:

– Торба злато.

Евреина:

– Скъпичко ги даваш.

Арменеца:

– Ееее… поразходи се, огледай…

🙂 🙂 🙂

[sc name=”ad-left” ]

Мъж отива при лекар и пита: Грип ли е?
-Да . – казва лекаря
– Свински нали.
-Да -казва лекаря
-Но защо – пита пациента
-Защото само една истинска свиня може да се обади 4 сутринта
за 37 цяло и 2 градуса темперетура.

🙂 🙂 🙂