Върви Иванчо с баща си покрай училището. – Сине, в това училище ли учиш? (МЕГА ЯК ВИЦ)

Върви Иванчо с баща си покрай училището.
– Сине, в това училище ли учиш?
– Да.
– Преди двадесет години аз също тук съм учил.
– Сега разборам, какво е имал предвид директора, когато каза, че такъв идиот в училището двадесет години не бил виждал.

🙂 🙂 🙂

Исус Христос завел учениците си на разходка в планината. Когато били в подножието, Исус казал:
– Нека всеки вземе по един камък и да го носи към върха! Всички взели големи камъни, само Юда се направил на тарикат и взел едно малко камъче.
Когато изкачили върха, Исус ги попитал:
– Гладни ли сте?
– Да! – отговорили всичките в един глас.
– Тогава нека всеки камък да се превърне в питка хляб!
Всички се наяли, само хитрия Юда останал гладен. На другия ден Исус пак ги повел на разходка в планината и когато стигнали подножието, той пак им казал:
– Всеки да вземе по един камък и да го носи към върха!
Всички взели големи камъни, само тариката Юда грабнал една огромна скала.
Когато изкачили върха, Исус ги попитал:
– Гладни ли сте?
– Да! – извикали учениците му в един глас.
– Ами аз тука нося едни вафлички…

🙂 🙂 🙂
[sc name=”ad-right” ]

Една жена била с люб*вника си. През това време мъжът и се върнал от командировка.
Когато чула как се отваря вратата, жената казала на люб*вника си:
– Бързо скачай през прозореца, защото мъжът ми се прибира!
– Как да скоча, та ние сме на 13-тия етаж!
– Бъди мъж, скачай! Мъжа ми ще ни застреля и двамата!
Какво да прави човекът, скочил през прозореца и докато падал, започнал да се моли: „Господи, ако ме спасиш, никога вече няма да погледна чужда жена, само с моята жена ще бъда, Господи…“ … и паднал в един камион превозващ дюшеци. Стана човека, изтупал се, погледнал нагоре към прозореца от който скочил и казал:
– Егати, колко малко време летях, а колко много глупости наприказвах…

🙂 🙂 🙂

Един човек си копаел на нивата. При него изтичал съседът, който крещял:
– Жена ти умря преди малко…
Човека продължил да копае. Съседът се приближил по-близо.
– Чу ли ме?
– Да!
– Утре е погребението, няма ли да отидеш?
– Първо работата…
На следващия ден, след като си свършил работата, мъжът отишъл на гробищата. Намерил гробът на жена си, седнал пред него и започнал да нарежда:
– Ех, защо ме остави, защо ме напусна, как искам да се върнеш…
Изведнъж, една къртица започнала да надига пръстта от гроба. Човека както си нареждал, скочил и почнал да натиска с крак надигнатото от къртицата и да крещи:
– Стига ма, ти от майтап на разбираш ли…

🙂 🙂 🙂

[sc name=”ad-left” ]

Една кокошка снесла шест килограмово яйце. При нея отишъл репортер от местния вестник и започнал да и взема интервю. Първият му въпрос бил:
– Бихте ли ми казали как се случи това?
– Нека да го запазя в тайна. – отговорила кокошката.
– А какви са ви бъдещите планове?
– Искам да снеса седем килограмово яйце…
После репортерът отишъл да вземе интервю и от петела:
– Бихте ли ми разказали как се случи това?
– Мисля да го запазя в тайна! – отговорил петела.
– А какви са ви бъдещите планове?
– Като за начало, мисля да счупя главата на щрауса…

🙂 🙂 🙂