[Як ВИЦ] Връщал се заека от командировка в съседната гора..

Връщал се заека от командировка в съседната гора, и среща лисицата, която се държи отзад и едва ходи:

– Как си, лисо? – попитал я заека.

– Остави се, зайо, любезния лос се е развилнял, хвана ме и ми скъса з*дника…

Бягай зайо, защото… – рекла му лисицата.

Позамислил се зайо и продължил към хралупата си.

Не щеш, ли след малко видял вълка, и той се държи отзад и охка.

[sc name=”ad-right” ]

– Какво става с тебе, Вълчо? – рекъл заека.

– Ох, зайо, любезния лос е побеснял, хвана ме и ми скъса з*дника… не виждаш ли… Бягай, защото… – едва-едва рекъл вълка.

Позамислил се пак зайо и ускорил крачката към къщи.

Вървял, вървял и изведнъж гледа мечката, седи на един пън, държи се отзад и горко плаче:

– О-о-о, зайо, любезния лос ме хвана и ми скъса з*дника, погледни, о-о-о, бягай, зайо, бягай! – рекла мечката.

Уплашил се заека и хукнал да бяга.

Стигнал до хралупата, навел се да отключи, пъхнал ключа и изведнъж чул зад себе си:

– Добърррр деннннн!

🙂 🙂 🙂

[sc name=”ad-left” ]

Хитрият бизнесмен Джак веднъж казал на сина си:
– Синко, искам аз да избера момичето, за което ще се ожениш.
– Няма да стане, аз сам ще избера!
– Ама тя е дъщерята на Бил Гейтс.
– Ееее, в такъв случай…
Отишъл бизнесменът при Бил Гейтс и му казал:
– Имам съпруг за вашата дъщеря.
– Оо, не може – тя е много малка, за да се жени!
– Ама той е вицепрезидент на Световната банка.
– Ееее, в такъв случай…
Отишъл бизнесменът при президента на Световната банка:
– Имам кандидат за вицепрезидент при Вас.
– Ще откажа, тъй като си имам повече отколкото ми трябват.
– Ама той е зетът на Бил Гейтс.
– Ееее, в такъв случай…

🙂 🙂 🙂