[Забавен ВИЦ] Младоженка излязла от душа, увита в халат…

Младоженка излязла от душа, увита в халат.

Младоженецът казал:

– Вече няма нужда да се срамуваш – нали сме женени.

– Тя си съблякла халата и му показала голото си тяло.

– Леле – ахнал съпругът. – Нека те снимам.

– Защо? – свенливо попитала булката.

– За да мога вечно да нося красотата ти до сърцето си.

[sc name=”ad-right” ]

Той я снимал и после също влязъл под душа.

След няколко минути излязъл, увит в халат.

– Защо носиш халат, скъпи? – попитала жена му.

– Вече няма нужда да се срамуваш – нали сме женени.

– Той си съблякъл халата и й показал голото си тяло.

– Нека и аз ти направя снимка – казала тя.

– Защо? – ухилил се мъжът.

– За да мога да я увелича.

🙂 🙂 🙂

[sc name=”ad-left” ]

Мъж пише на жена си от командировка:
“Любима моя, този месец не мога да ти пратя пари. Пращам ти вместо това 100 целувки”.
Жената отговаря:
“Мерси любими за 100-те целувки.
Ето отчет за разходите:
1. Млекаря се съгласи на 2 целувки за бутилка мляко на ден.
2. Елетротехника се съгласи едва след 7-мата да оправи телевизора.
3. Хазяина идва всеки ден за неговите си 3 целувки.
4. Бакалина не се нави само на целувки. Наложи се да дам нещо отгоре.
5. Засега разходите са 50 целувки. Не унивай, останаха ми 35 до края на месеца.
Да планирам ли същото за следващия месец?”

🙂 🙂 🙂